Outplacement

Als de ene deur dichtgaat, gaat er een andere deur open

Gedurende je loopbaan kunnen er dingen gebeuren die impact op je hebben. Dit kan lastig zijn, maar ook tot nieuwe kansen leiden. Het outplacement traject is met name geschikt als…

 • je je baan dreigt te verliezen en op zoek bent naar ander werk.
 • je functie is (of dreigt te) vervallen. Je op zoek bent naar ander werk en hier begeleiding bij nodig hebt.
 • een van jouw werknemers in aanmerking komt voor een outplacement traject. Hoe werkt dit precies?

Bij een outplacement traject word je begeleid in verschillende fases van de loopbaanverandering: afscheid nemen, je kwaliteiten, wensen en vaardigheden in kaart brengen en het vinden van een andere, passende baan. (*) Het traject bestaat uit twee fases:

 • Persoonsgerichte fase: gericht op het ontwikkelen van een nieuw perspectief en het in kaart brengen van persoonlijke eigenschappen, kwaliteiten en valkuilen, competenties, wensen en mogelijkheden ten aanzien van de verdere loopbaan.
 • Marktgerichte fase: gericht op de arbeidsmarkt  en baanverwerving (o.a. sollicitatietraining, het maken van een functieprofiel op LinkedIn en cv)

Na het doorlopen van het outplacement traject is er in veel gevallen een passende baan buiten de huidige situatie gevonden. Na de start in je nieuwe baan onderhouden we -indien je dit prettig vindt- gedurende twee maanden contact ter ondersteuning en om ervaringen te delen.

* Doorgaans zullen de kosten worden vergoed door de werkgever.

Resultaten
 • Je (her)ontdekt je eigen kwaliteiten en de daarbij behorende valkuilen
 • Je ontdekt wie je bent, wat je wilt en wat je kunt
 • Je ontdekt wat je drijfveren zijn
 • Een realistisch en haalbaar toekomstperspectief
 • Verkenning van de arbeidsmarkt
 • Advies in en begeleiding bij het solliciteren
 • Coaching in je nieuwe functie
Oriëntatiegesprek

In een vrijblijvend, oriënterend gesprek maken we kennis met elkaar en kun je je vragen en behoeftes voorleggen. Vervolgens zullen we samen kijken welke begeleiding passend is voor jouw situatie.

Praktische informatie

Het outplacement traject bestaat uit:

 • een intake
 • doorlopen van de hierboven genoemde fases
 • wekelijkse of tweewekelijkse sessies van ca. 1½ – 2 uur (de eerste 4-5 maanden, later neemt de frequentie af)
 • doorlooptijd van gemiddeld 6 tot 9 maanden
Schuiven naar boven